Revue Sel de la Terre

 In captivitatem redigentes omnem intellectum in obsequium Christi. (2 Co 10, 5)


SEL DE LA TERRE – SŮL ZEMĚ

INTELLIGENCE DE LA FOI – POROZUMĚT VÍŘE

Revue církevní nauky

Dnes je téměř nemožné formovat se v tomistické katolické nauce, to znamená ve společné nauce Církve. Neboť je to právo, a dokonce povinnost pro každého pokřtěného zkoumat zjevené depositum fidei s respektem a láskou, aby postupoval v porozumění své Víře.

Odkazy v současné situaci Církve

Světlo nemůže zářit, aniž by zahánělo temnotu. Jestliže chceme osvítit rozum, je nevyhnutelné odhalovat omyly, zvláště omyly dnešní doby. Odpovídajíc na přání, vyjádřené Mons. Marcelem Lefebvrem, « Sel de Terre » usiluje o vyvrácení « koncilních » omylů a jiných omylů, které dnes ohrožují katolickou inteligenci (evolucionismus, člověk-stroj, atd.).

Nástroj apoštolátu

V poušti a noci, kterou procházíme, musíme myslet na ty, kdo jsou beze světla nebo zranění na okraji cesty. Proto také « Sel de Terre » chce dát poznat a milovat poklady katolické pravdy všem, kteří je hledají s upřímným srdcem, a snaží se položit je na jejich dosah.

Zdroj křesťanské kultury

Velká katolická dogmata (Nejsvětější Trojice, Božství Ježíše Krista, Boží mateřství Panny Marie, atd.) se vtělila do křesťanské civilizace. A proto « Sel de Terre » chce také dát poznat křesťanské dějiny, civilizaci a umění, a navrhuje dokumenty a recenze knih a revuí, které pomáhají posuzovat pozemské skutečnosti sub specie æternitatis (ve světle věčnosti) pro přípravu obnovy Křesťanstva.

Škola spirituality a křesťanského života

Sůl je koření, které dodává chuť potravinám. Tomistická nauka není jenom nějaká věda, je moudrostí, která dělá chutnými pravdy Víry a živí vnitřní život. « Sel de Terre » se nechce pouze obracet na rozum svých čtenářů, ale živit jejich duši. A proto nabízí studie Písma Svatého a spirituality (milost posvěcující, přebývání Boha v duši, dědičný hřích, řeholní život, atd.).


« Sel de Terre » nevyžaduje žádnou speciální úroveň znalostí, ale je určena všem katolíkům, kteří chtějí prohloubit svou Víru.

Svatý Tomáš Akvinský O.P. Doctor Angelicus

« Sel de Terre » se staví pod patronát svatého Tomáše Akvinského O.P.
pro jistotu nauky a jasnost vyjadřování.

« Sel de Terre » se nachází v linii zápasu za Tradici v Církvi, podniknutém
J. E. Mons. Marcelem Lefebvrem.

Za vydávání revue « Sel de Terre » zodpovídají Otcové Dominikáni
z konventu v La Haye-aux Bonshommes v Avrillé ve Francii.

 

Rubriky: Aktuality, Sel de la Terre | Štítky: | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Revue Sel de la Terre

Sel de la Terre – promo akce Vánoce 2014

Svatý Petr Mučedník O.P.Nabídněte « SEL DE LA TERRE » SPECIÁLNÍ PROMO AKCE NA VÁNOCE 2014

Nabídka platí až do 1. března 2015

Předplatné jako dárek : (Vyhrazené pro ty, kdo nejsou předplatiteli)
• 6 měsíců (2 čísla) : 20 € (namísto 24 €)
• 1 rok (4 čísla) : 44 € (namísto 48 €)

Speciální nabídka
• Čísla 85 až 90 :
11 €/1 číslo (namísto 15 €)

►Všech 6 čísel 85 – 90 včetně
• za 60 € (namísto 90 €)

Poštovné :
1 výtisk → 3,5 €
2 a více výtisků → 6 €

Informace ve francouzštině : SDT Promotion Noel 2014 (PDF)


Platit je možné přes PayPal, bankovní kartou, vkladem na účet anebo posláním částky v € jako cenné psaní.

Informace o možnostech platby ve francouzštině

Rubriky: Aktuality, Sel de la Terre | Štítky: | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sel de la Terre – promo akce Vánoce 2014

Novinky z našich prací – Prosinec 2014

« Lettre des Dominicains d’Avrillé » 72
« Dopis Dominikánů z Avrillé » 72
Prosinec 2014
NOVINKY Z NAŠICH PRACÍ

PRÁZDNINY [SVÁTKU] VŠECH SVATÝCH dovolily dokončit práce na « Naimu », novém dormitáři Domova svatého Tomáše. Byla uskutečněna výmalba sálu druhého poschodí a v téže místnosti byla položena podlaha. Díky Vaší štědrosti žáci již využívají od této chvíle pět malých dormitářů útulného vzhledu, jednoho hygienického bloku, vybaveného početnými funkčními sprchami (to je neocenitelné při návratu ze sportovního programu), a jednoho studijního a čtenářského sálu, který dovoluje větším [žákům] večer než zhasne světlo studovat.

Nechť jsou všechny osoby, které laskavě odpověděly na naše minulé výzvy a dovolily, aby toto staveniště bylo dovedeno do normálního stavu, ujištěny naší upřímnou vděčností a našimi vděčnými modlitbami. Dovolujeme si však adresovat poslední výzvu, protože nám zbývá splatit půjčky. Děkujeme všem dárcům, kteří budou pokračovat ve své pomoci ještě po nějaký čas, abychom vyrovnali účet této práce.

Podzimní čas byl příležitostí k některým pracím údržby, především v parku kde stromy chtěly prořezat.

Musíme uvážit brzké uskutečnění nových úseků : v Převorství (kde se nachází třídy Domova) vyžaduje systém čistých vod a dešťových vod uvedení do souladu s normami a solidní rekonstrukci. To jsou nezbytné a dosti nákladné práce. Testujeme různé projekty. Budeme Vás o nich znovu informovat. Vězte, že Bratři Dominikáni, Profesoři a žáci Domova se modlí každý den za své dobrodince.

Informace ve francouzštině : LDA 72 (PDF) a Soutien ASEP 12-2014 (PDF)


Bratři Dominikáni z Avrillé srdečně děkují všem dobrodincům a denně na ně vděčně pamatují ve svých modlitbách. Bratři, profesoři a žáci se denně modlí za své dobrodince.

Rubriky: Aktuality | Štítky: , | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Novinky z našich prací – Prosinec 2014

Festum Sanctissimi Corporis Christi Angers 2013

Copyright Merveilleux ANJOU

Rubriky: Bratři Dominikáni z Avrillé | Štítky: | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Festum Sanctissimi Corporis Christi Angers 2013

Festum Sanctissimi Corporis Christi Avrillé 2012

Copyright Couvent des Dominicains Avrillé

Rubriky: Bratři Dominikáni z Avrillé | Štítky: | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Festum Sanctissimi Corporis Christi Avrillé 2012

Klášter Bratří Dominikánů v Avrillé ve Francii

Copyright Couvent des Dominicains Avrillé

Rubriky: Bratři Dominikáni z Avrillé | Štítky: | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Klášter Bratří Dominikánů v Avrillé ve Francii

Pomozte pracím – Září 2014

ASEP
Pomozte pracím
Září 2014
NOVÉ DORMITÁŘE « DOMOVA SVATÉHO TOMÁŠE AKVINSKÉHO » NA CESTĚ K DOKONČENÍ

Nezbývá než výmalba druhého poschodí. Žáci [již] místa mohli využívat, ale ještě je zapotřebí zaplatit poslední faktury a splatit půjčky.

Děkujeme za Vaši pomoc.

Více informací ve francouzštině : ASEP 2014 (PDF)


Bratři Dominikáni z Avrillé srdečně děkují všem dobrodincům a denně na ně vděčně pamatují ve svých modlitbách. Bratři, profesoři a žáci se denně modlí za své dobrodince.

Rubriky: Aktuality | Štítky: , | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pomozte pracím – Září 2014

Třetí řád kajícníků svatého Dominika

Dominikánský třetí Řád

Třetí řád svatého Dominika

campaign-dog→ Třetí řád Kajícníků svatého Dominika T.O.P. (PDF)

Slyšel jsem, že máte nějaký Třetí řád. Co je to « Třetí řád » ?
V každém řeholním řádu tvoří « světský » Třetí řád, jak jeho název naznačuje, třetí část Řádu (po Bratřích a Sestrách Mniškách), která je určena osobám žijícím ve světě, aby jim umožnila sdružit se s cílem žít podle ducha a spirituality toho kterého Řádu, ke kterému se připojili, a to způsobem přizpůsobeným jejich laickému stavu. Třetí světský řád Bratří Kazatelů, který odkazuje k samotnému svatému Dominikovi, se rovněž nazývá « Třetí řád Kajícníků svatého Dominika ».

Jaký je jeho cíl ?
Třetí řád má dva cíle :
– jeden všeobecný cíl, který spočívá v podporování « osobního posvěcení svých členů prostřednictvím pěstování dokonalejšího křesťanského života » (Konstituce, čl. 2) ;
– a jeden zvláštní cíl, převzatý ze zvláštního cíle celého Řádu svatého Dominika, totiž : « starat se o spásu duší prostředky přiměřenými stavu věřících, kteří žijí ve světě » (ibid.).

Tyto prostředky pomáhají terciáři postupovat snadněji, jistěji a rychleji ke křesťanské dokonalosti, po které touží, dávají mu duchovní rodinu a nechávají ho přispívat k velkému dílu šíření Víry, které svatý Dominik určil svým synům.

Jaké jsou to prostředky ?
modlitba, zvláště modlitba liturgická (Malé Hodinky k Panně Marii), modlitba a růženec Panny Marie ;
– praxe pokání a boj proti duchu světa ;
studium nauky a díla apoštolátu na obranu Víry a Církve ;
– díla bratrské lásky.

Všude tam, kde jsou organizována « bratrstva » terciářů, se kolem Otců z konventu konají pravidelná shromáždění, aby se terciáři modlili (Mše Svatá dominikánského ritu 1962, růženec, Malé Hodinky k Panně Marii), formovali v nauce, hovořili spolu a znovu se setkávali v atmosféře křesťanské soutěživosti a bratrské lásky.

Jaké jsou podmínky, abych se stal členem Třetího řádu ?
Spíše než o podmínkách bude lepší hovořit o dispozicích. Pro vstup do Třetího Řádu svatého Dominika je potřeba « upřímně chtít dosáhnout křesťanské dokonalosti », jak říká řehole (čl. 8). Nicméně řehole nenaznačuje, že člověk musí být již pokročilý na cestách duchovního života : vstup do Třetího Řádu není odměna, ale výchozí bod, pomoc, nabídnutá obyčejným křesťanům toužícím se posvětit a pracovat na spáse duší a šíření katolické pravdy.

Všichni věřící, kteří prokazují tyto vhodné dispozice, muži anebo ženy, v činné službě nebo důchodci, osoby vdané anebo svobodní, tedy mohou patřit k Třetímu Řádu Bratří Kazatelů.

Je ještě ve 21. století aktuální takový Třetí řád ?
Více než kdy jindy ! Ve skutečnosti katolická víra nebyla nikdy tolik napadána jako dnes, a to nejzáludnějšími prostředky. Přibližujeme se k časům předvídaným Naším Pánem Ježíšem Kristem : « Nalezne však Syn člověka Víru na zemi, až přijde ? » (Lk 18, 8).

Útoky proti katolické víře již nepocházejí pouze z vnějšku Církve, ale dým Satanův vnikl do Církve (Pavel VI. dixit) a vlci do ovčince.

Třetí Řád svatého Dominika, také nazývaný « Vojsko Ježíše Krista » (lat. Militia Jesu Christi, Konstituce Řádu Kazatelů, čl. 233), je malá armáda laiků ve světě, která pomáhá Řádu svatého Dominika vést dobrý boj Víry :

Je známo, že náš Řád byl již od počátků založen zvláště pro kázání a spásu duší. A proto naše studium musí směřovat zejména k tomu, abychom mohli být užiteční duši bližního. S tímto zvláštním účelem je hluboce spojená skutečnost učit a bránit pravdu katolické víry, jednak slovem ve školách, jednak četnými písemnými způsoby. (Konstituce O.P., čl. 3).

svatý Dominik káže heretikům

Svatý Dominik káže heretikům

Pro více informací se prosím obraťte na konvent Bratří Dominikánů
v la Haye-aux-Bonshommes 49240 Avrillé
FRANCIE
 

laudare_benediceere_praedicare2_little

Rubriky: Třetí Řád kajícníků svatého Dominika | Štítky: , , | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Třetí řád kajícníků svatého Dominika