Dominicans of Avrille look for translators from French to English

Ordo Praedicatorum

Welcome!

The traditional Dominicans of Avrille (France), faithful to the Declaration of Archbishop Lefebvre of November 21, 1974, opened this Website to strengthen your faith, fortify your spiritual life, and to give information on the crisis in the Church and on events in Tradition. May this Website contribute to Our Lord’s glory and to the salvation of souls. Please don’t hesitate to make it known!

NOTE: Dear friends, we are in great need of French to English translators for this website. There are many good French articles which could benefit English readers, but we are very short of translators. Can you or someone you know help us? If so, please click here and contact us using the form at the bottom of that page. Thank you!

Posted in Aktuality, Bratři Dominikáni z Avrillé | Tagged , | Comments Off on Dominicans of Avrille look for translators from French to English

Zemřela Sr. Claire-Marie Guède T.O.P.

Requiem æternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen.

K půlnoci v noci z pátku 10. na sobotu 11. června 2016  byla povolána k Bohu sr. Claire-Marie Guède T.O.P. (97 let). Pohřeb se bude konat v kostele našeho konventu v úterý 14. června 2016 v 10:30 hodin. Do té doby její tělo odpočívá v otevřené rakvi v naší Oratoři svatého Dominika, oblečeno v dominikánské tunice dle privilegia uděleného Terciářům.

Prosíme o modlitbu za zvěčnělou sestru Claire-Marie T.O.P.
R.I.P.

dominicans-avrille-shield-veritas-transparent-little

Posted in Aktuality, R.I.P. | Tagged | Comments Off on Zemřela Sr. Claire-Marie Guède T.O.P.

40. výročí vzniku komunity Bratří Dominikánů z Avrillé – Prosinec 2015

« Lettre des Dominicains d’Avrillé » 76
« Dopis Dominikánů z Avrillé » 76
Prosinec 2015

Oratoř svatého Dominika při konventním kostele Bratří Dominikánů La Haye-aux-Bonshommes v Avrillé ve FranciiKronika konventu

Středa 7. října : Je tomu čtyřicet let, co v tento svátek Panny Marie Růžencové několik animátorů Hnutí francouzské katolické mládeže (M.J.C.F.) začalo žít společně, aby tak položilo základy toho, co se Milosrdenstvím a Milostí Boží mělo stát naší komunitou. Při rekreaci staří Otcové komunity vzpomínali na tyto začátky, aby je sdělili nejmladším Bratřím.


Více informací ve francouzštině najdete v následujících PDF dokumentech :
Naissance des Dominicains d’Avrillé
Couvent de la Haye-aux-Bonshommes (Frères Dominicains)

Konventní kostel Bratří Dominikánů La Haye-aux-Bonshommes v Avrillé ve Francii

L A U S  D E O
BEATÆ MARIÆ
ET BEATO DOMINICO

Posted in Aktuality, Bratři Dominikáni z Avrillé | Tagged , , | Comments Off on 40. výročí vzniku komunity Bratří Dominikánů z Avrillé – Prosinec 2015

800. výročí ustanovení růžence

800. výročí ustanovení růžence
1213 – 2013

« Sel de la Terre » No 86« Sel de la Terre » Nº 86

Z obsahu vybíráme :
– 800. VÝROČÍ USTANOVENÍ RŮŽENCE
★ DOMINICUS
– Ustanovení růžence
– Bitva u Muretu, 1. vítězství růžence (12. září 1213)
– Osvobození Vídně (12. září 1683)

Posted in Aktuality, Sel de la Terre | Tagged , , , | Comments Off on 800. výročí ustanovení růžence

40. výročí smrti R.P. Rogera Thomase-Maria Calmela O.P.

rp_roger_thomas_calmel_op_colors

R.P. Roger Thomas-Maria Calmel O.P.
(11. 5. 1914 – 3. 5. 1975)
R.I.P.

SDT_RP_Roger_Thomas_Calmel_OP« Sel de la Terre » Nº 12 bis – Mai 1995
Roger-Thomas Calmel O.P.
1914-1975

Posted in Aktuality, Sel de la Terre | Tagged , , , | Comments Off on 40. výročí smrti R.P. Rogera Thomase-Maria Calmela O.P.

Zemřela Sr. Marie-Madeleine de Jésus T.O.P.

Requiem æternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen.

Ve čtvrtek 12. února 2015 se R.P. Marie-Dominique O.P. zúčastnil pohřbu sr. Marie-Madeleine de Jésus T.O.P. v kostele Saint-Nicolas-du-Chardonnet v Paříži. Povolána k Bohu v pondělí 9. února 2015 ve věku 91 let, v červnu 2015 by oslavila 20 let od profese v Třetím řádu Kajícníků svatého Dominika.

Prosíme o modlitbu za zvěčnělou sestru Marie-Madeleine de Jésus T.O.P.
R.I.P.

dominicans-avrille-shield-veritas-transparent-little

Posted in Aktuality, R.I.P. | Tagged | Comments Off on Zemřela Sr. Marie-Madeleine de Jésus T.O.P.

Nový anglický web Bratří Dominikánů z Avrillé

Srdečně zveme na nový web Bratří Dominikánů z Avrillé, který je v angličtině :

Dominicans of Avrille

Ordo Praedicatorum

Welcome!

The traditional Dominicans of Avrille (France), faithful to the Declaration of Archbishop Lefebvre of November 21, 1974, opened this Website to strengthen your faith, fortify your spiritual life, and to give information on the crisis in the Church and on events in Tradition. May this Website contribute to Our Lord’s glory and to the salvation of souls. Please don’t hesitate to make it known!

Posted in Aktuality, Bratři Dominikáni z Avrillé | Tagged | Comments Off on Nový anglický web Bratří Dominikánů z Avrillé

Revue Sel de la Terre

 In captivitatem redigentes omnem intellectum in obsequium Christi. (2 Co 10, 5)


SEL DE LA TERRE – SŮL ZEMĚ

INTELLIGENCE DE LA FOI – POROZUMĚT VÍŘE

Revue církevní nauky

Dnes je téměř nemožné formovat se v tomistické katolické nauce, to znamená ve společné nauce Církve. Neboť je to právo, a dokonce povinnost pro každého pokřtěného zkoumat zjevené depositum fidei s respektem a láskou, aby postupoval v porozumění své Víře.

Odkazy v současné situaci Církve

Světlo nemůže zářit, aniž by zahánělo temnotu. Jestliže chceme osvítit rozum, je nevyhnutelné odhalovat omyly, zvláště omyly dnešní doby. Odpovídajíc na přání, vyjádřené Mons. Marcelem Lefebvrem, « Sel de Terre » usiluje o vyvrácení « koncilních » omylů a jiných omylů, které dnes ohrožují katolickou inteligenci (evolucionismus, člověk-stroj, atd.).

Nástroj apoštolátu

V poušti a noci, kterou procházíme, musíme myslet na ty, kdo jsou beze světla nebo zranění na okraji cesty. Proto také « Sel de Terre » chce dát poznat a milovat poklady katolické pravdy všem, kteří je hledají s upřímným srdcem, a snaží se položit je na jejich dosah.

Zdroj křesťanské kultury

Velká katolická dogmata (Nejsvětější Trojice, Božství Ježíše Krista, Boží mateřství Panny Marie, atd.) se vtělila do křesťanské civilizace. A proto « Sel de Terre » chce také dát poznat křesťanské dějiny, civilizaci a umění, a navrhuje dokumenty a recenze knih a revuí, které pomáhají posuzovat pozemské skutečnosti sub specie æternitatis (ve světle věčnosti) pro přípravu obnovy Křesťanstva.

Škola spirituality a křesťanského života

Sůl je koření, které dodává chuť potravinám. Tomistická nauka není jenom nějaká věda, je moudrostí, která dělá chutnými pravdy Víry a živí vnitřní život. « Sel de Terre » se nechce pouze obracet na rozum svých čtenářů, ale živit jejich duši. A proto nabízí studie Písma Svatého a spirituality (milost posvěcující, přebývání Boha v duši, dědičný hřích, řeholní život, atd.).


« Sel de Terre » nevyžaduje žádnou speciální úroveň znalostí, ale je určena všem katolíkům, kteří chtějí prohloubit svou Víru.

Svatý Tomáš Akvinský O.P. Doctor Angelicus

« Sel de Terre » se staví pod patronát svatého Tomáše Akvinského O.P.
pro jistotu nauky a jasnost vyjadřování.

« Sel de Terre » se nachází v linii zápasu za Tradici v Církvi, podniknutém
J. E. Mons. Marcelem Lefebvrem.

Za vydávání revue « Sel de Terre » zodpovídají Otcové Dominikáni
z konventu v La Haye-aux Bonshommes v Avrillé ve Francii.

 

Posted in Aktuality, Sel de la Terre | Tagged | Comments Off on Revue Sel de la Terre

Sel de la Terre – promo akce Vánoce 2014

Svatý Petr Mučedník O.P.Nabídněte « SEL DE LA TERRE » SPECIÁLNÍ PROMO AKCE NA VÁNOCE 2014

Nabídka platí až do 1. března 2015

Předplatné jako dárek : (Vyhrazené pro ty, kdo nejsou předplatiteli)
• 6 měsíců (2 čísla) : 20 € (namísto 24 €)
• 1 rok (4 čísla) : 44 € (namísto 48 €)

Speciální nabídka
• Čísla 85 až 90 :
11 €/1 číslo (namísto 15 €)

►Všech 6 čísel 85 – 90 včetně
• za 60 € (namísto 90 €)

Poštovné :
1 výtisk → 3,5 €
2 a více výtisků → 6 €

Informace ve francouzštině : SDT Promotion Noel 2014 (PDF)


Platit je možné přes PayPal, bankovní kartou, vkladem na účet anebo posláním částky v € jako cenné psaní.

Informace o možnostech platby ve francouzštině

Posted in Aktuality, Sel de la Terre | Tagged | Comments Off on Sel de la Terre – promo akce Vánoce 2014

Novinky z našich prací – Prosinec 2014

« Lettre des Dominicains d’Avrillé » 72
« Dopis Dominikánů z Avrillé » 72
Prosinec 2014
NOVINKY Z NAŠICH PRACÍ

PRÁZDNINY [SVÁTKU] VŠECH SVATÝCH dovolily dokončit práce na « Naimu », novém dormitáři Domova svatého Tomáše. Byla uskutečněna výmalba sálu druhého poschodí a v téže místnosti byla položena podlaha. Díky Vaší štědrosti žáci již využívají od této chvíle pět malých dormitářů útulného vzhledu, jednoho hygienického bloku, vybaveného početnými funkčními sprchami (to je neocenitelné při návratu ze sportovního programu), a jednoho studijního a čtenářského sálu, který dovoluje větším [žákům] večer než zhasne světlo studovat.

Nechť jsou všechny osoby, které laskavě odpověděly na naše minulé výzvy a dovolily, aby toto staveniště bylo dovedeno do normálního stavu, ujištěny naší upřímnou vděčností a našimi vděčnými modlitbami. Dovolujeme si však adresovat poslední výzvu, protože nám zbývá splatit půjčky. Děkujeme všem dárcům, kteří budou pokračovat ve své pomoci ještě po nějaký čas, abychom vyrovnali účet této práce.

Podzimní čas byl příležitostí k některým pracím údržby, především v parku kde stromy chtěly prořezat.

Musíme uvážit brzké uskutečnění nových úseků : v Převorství (kde se nachází třídy Domova) vyžaduje systém čistých vod a dešťových vod uvedení do souladu s normami a solidní rekonstrukci. To jsou nezbytné a dosti nákladné práce. Testujeme různé projekty. Budeme Vás o nich znovu informovat. Vězte, že Bratři Dominikáni, Profesoři a žáci Domova se modlí každý den za své dobrodince.

Informace ve francouzštině : LDA 72 (PDF) a Soutien ASEP 12-2014 (PDF)


Bratři Dominikáni z Avrillé srdečně děkují všem dobrodincům a denně na ně vděčně pamatují ve svých modlitbách. Bratři, profesoři a žáci se denně modlí za své dobrodince.

Posted in Aktuality | Tagged , | Comments Off on Novinky z našich prací – Prosinec 2014