Návštěva R.P. Marie-Laurent O.P. v Praze a na Moravě v červenci 2023

Srdečně zveme na Mši Svatou dominikánského ritu 1962 a veřejné přednášky R.P. Marie-Laurent O.P. z dominikánského konventu v Avrillé (nedaleko od Angers) ve Francii. Tlumočení přednášek z francouzštiny do češtiny bude na místě zajištěno.

Pozvánka ve formátu PDF ke stažení zde: Pozvánka na návštěvu RP Marie-Laurent OP v České republice 07-2023

LAUS DEO BEATÆ MARIÆ ET BEATO DOMINICO

Rubriky: Aktuality, Bratři Dominikáni z Avrillé | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Návštěva R.P. Marie-Laurent O.P. v Praze a na Moravě v červenci 2023

Návštěva R.P. Marie-Laurent O.P. v Praze v srpnu 2022

Rovněž tento rok Prahu navštíví R.P. Marie-Laurent O.P. z dominikánského konventu dodnes věrného Tradici katolické Víry všech dob i Tradici řádové, který se nachází v Avrillé (nedaleko Angers) ve Francii.

Znak Řádu bratří Kazatelů - Laudare Benedicere Praedicare

Čtvrtek 18. 8. 2022
Program je po celý den věnován českým Dominikánským Terciářům T.O.P.

Pátek 19. 8. 2022
Mše Svatá v dominikánském ritu 1962 v 18:00 hodin v kostele Zvěstování Panny Marie a svatého Archanděla Gabriela v Praze na Smíchově (Holečkova ulice).
Technická poznámka: Parkoviště tamtéž bude uzavřeno!, tedy vjezd automobilem ke kostelu nebude možný.

Sobota 20. 8. 2022
Mše Svatá v dominikánském ritu 1962 v 10:00 hodin v kostele Zvěstování Panny Marie a svatého Archanděla Gabriela v Praze na Smíchově (Holečkova ulice).
Technická poznámka: Parkoviště tamtéž bude uzavřeno!, tedy vjezd automobilem ke kostelu nebude možný.
Po Mši Svaté v dominikánském ritu 1962 bude v kostele následovat předáška „Náš Pán Ježíš Kristus podle R.P. Garrigou-Lagrange O.P.“ Srdečně zveme!

Neděle 21. 8. 2022
Pouť v Kouřimi se Mší Svatou v dominikánském ritu 1962
Sraz v 10:00 hodin v Kouřimi (okres Kolín) na náměstí u kašny se sochou Immaculaty (Panny Marie Neposkvrněné), poté bude bezprostředně v 10:00 hodin Mše Svatá v dominikánském ritu 1962.
Po pouti bude přednáška „Encyklika Divini Redemptoris (Papeže Pia XI.) v paralele ke Grand Resetu Klause Schwaba“. Srdečně zveme!

R.P. Marie-Laurent O.P.

LAUS DEO BEATÆ MARIÆ ET BEATO DOMINICO

Rubriky: Aktuality, Bratři Dominikáni z Avrillé | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Návštěva R.P. Marie-Laurent O.P. v Praze v srpnu 2022

40. výročí kněžského svěcení R.P. Marie-Dominique O.P. a R.P. Innocent-Marie O.P.

Milí terciáři, milí přátelé,
dne 29. června 2022, Otcové Dominikáni Marie-Dominique O.P. a Innocent-Marie O.P. oslaví své 40. výročí kněžského svěcení uděleného J.E. Msgr. Marcelem François Lefebvreem. Abychom projevili svou vděčnost, můžeme se k nim připojit modlitbou v jejich díkůvzdání.

LAUS DEO MARIA DOMINICO

Znak Řádu bratří Kazatelů - Laudare Benedicere Praedicare
Rubriky: Aktuality, Bratři Dominikáni z Avrillé | Štítky: | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 40. výročí kněžského svěcení R.P. Marie-Dominique O.P. a R.P. Innocent-Marie O.P.

Návštěva R.P. Marie-Laurent O.P. v Praze v srpnu 2021

I letos Prahu navštíví R.P. Marie-Laurent O.P. z dominikánského konventu dodnes věrného Tradici katolické Víry všech dob i Tradici řádové, který se nachází v Avrillé (nedaleko Angers) ve Francii.

Čtvrtek 19. 8. 2021
Program je po celý den věnován českým Dominikánským Terciářům T.O.P.

Pátek 20. 8. 2021
Praha – Hotel Adeba, Pernerova 16:
Volný den určený pro soukromé rozhovory a setkání s R.P. Marie-Laurent O.P.
Mše Svatá v dominikánském ritu 1962 v 17:30 hodin.

Sobota 21. 8. 2021
Program v Praze – Hotel Adeba, Pernerova 16:
Mše Svatá pro veřejnost v dominikánském ritu 1962 v 10:30 hodin.
Po občerstvení bude následovat předáška o Nejsvětějším Srdci Ježíšovu.

Neděle 22. 8. 2021
Sraz v 9:30 hodin v Kouřimi (okres Kolín) na náměstí u kašny se sochou Immaculaty (Panny Marie Neposkvrněné).
Následovat bude společné procesí s několika pobožnostmi a Mše Svatá pro veřejnost v dominikánském ritu 1962.
Poté oběd a přednáška na aktuální témata – CoVid-19, Motu Proprio „Traditionis Custodes“ atd. Prosíme zájemce o oběd o přihlášení se na e-mailu: rex (tečka) admirabilis (zavináč) protonmail (tečka) com Děkujeme za pochopení.

Po oba dny, po celou dobu bude k dispozici česky, francouzsky a anglicky hovořící tlumočník, Otec Dominikán z Avrillé hovoří francouzsky a anglicky.

LAUS DEO BEATÆ MARIÆ ET BEATO DOMINICO

 

Rubriky: Aktuality, Bratři Dominikáni z Avrillé | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Návštěva R.P. Marie-Laurent O.P. v Praze v srpnu 2021

800. VÝROČÍ SMRTI SVATÉHO DOMINIKA

800. VÝROČÍ SMRTI SVATÉHO DOMINIKA
(6.  srpna 1221 – 6. srpna 2021)

Saint Dominique, serviteur de la vérité

Promluva přednesená R.P. Josephem de Tonquédec S.I. dne 10. února 1922 v kostele svatého Tomáše Akvinského v Paříži u příležitosti 700. výročí smrti svatého Dominika (6. srpna 1221).

Download: Tonquedec-Saint Dominique serviteur de la vérité (PDF)

„Veritas“

Kázání přednesené na svátek svatého Dominika (4. srpna) v Avrillé ve Francii.

Download: Dominicus – 800th Anniversary of the death of Saint Dominic 1221 – 2021 (PDF)

Rubriky: Aktuality, Bratři Dominikáni z Avrillé, Třetí Řád kajícníků svatého Dominika | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 800. VÝROČÍ SMRTI SVATÉHO DOMINIKA

« Dávejte si pozor na Litanie Bratří Kazatelů! »

Download: Litanie Řádu Bratří Kazatelů (PDF) – francouzská a latinská verze
Technická poznámka: A4 na šířku, přehýbat na třetiny stránky! a tisknout oboustranně, pokud chcete francouzskou i latinskou verzi.

Úryvek z díla « Extrait de l’Histoire des Maître généraux de l’Ordre des Prêcheurs »* od Otce Mortiera O.P., díl I., strana 465:

Vidouce stupňující se krizi, která přešla do nejostřejšího stavu se Magistr Humbert, oprávněně znepokojený pro budoucnost Řádu uchýlil k modlitbě. Na Generální kapitule konané v Paříži v roce 1256 po Kristu bylo nařízeno, aby ve všech konventech bylo každý týden recitováno Sedm Kajících žalmů, Litanie ke Světcům, spolu s modlitbami k Blahoslavené Panně Marii, ke svatému Dominikovi, a modlitba Ineffabilem.

Tyto « Litanie Bratří Kazatelů » se staly slavnými.

Byla jim již připisována náhlá smrt papeže Innocence IV.; po porážce Guillaume de Saint-Amour, se staly hrůzou nepřátel Řádu.

Kardinálové a preláti měli ve zvyku říkat: « Dávejte si pozor na Litanie Bratří Kazatelů, neboť dělají zázraky!¹ »

Říkali pravdu. Tento rok 1256 po Kristu byl jednou dlouhou řadou vítězství pro Kazatele a porážek pro jejich nepřátele.

_________________
* „Historie generálních Magistrů Řádu Kazatelů“ (Pozn. překl.)
¹ — « Ex quo tempore, ait Chronicon Magistrorum Generalium, Cardinales et prælati dicere solebant in quodam solatio : Cavete a litaniis Fratrum Prædicatorum quia mirabilia faciunt. » (Append. ad Constit. Ord. Romæ, 1690.)

Rubriky: Aktuality, Bratři Dominikáni z Avrillé, Třetí Řád kajícníků svatého Dominika | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem « Dávejte si pozor na Litanie Bratří Kazatelů! »

Zemřela Sr. Rosa de Lima Celine T.O.P.

Requiem æternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen.

Dne 25. dubna 2020 odešla na věčnost ve věku 70 let v Indii sr. Rosa de Lima Celine T.O.P. Byla konvertitkou z hinduismu.

Prosíme o modlitbu za zvěčnělou sestru Rosa de Lima T.O.P. R.I.P.

Rubriky: Aktuality, R.I.P. | Štítky: | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zemřela Sr. Rosa de Lima Celine T.O.P.

Sr. Štěpánka Quinzani T.O.P.

Dne 22. srpna 2019 na svátek Neposkvrněného Srdce Panny Marie přijala paní Michaela Tutrová škapulíř z rukou R.P. Marie-Laurenta O.P. a jako terciářka Třetího řádu Kajícníků svatého Dominika obdržela jméno Štěpánka Quinzani.

LAUS DEO BEATÆ MARIÆ ET BEATO DOMINICO

Prosíme o modlitbu za novou sestru sr. Štěpánku Quinzani T.O.P.

dominicans-avrille-shield-veritas-transparent-little

Rubriky: Aktuality, Třetí Řád kajícníků svatého Dominika | Štítky: | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sr. Štěpánka Quinzani T.O.P.

Návštěva R.P. Dominikána z Avrillé v Praze v srpnu 2019

I  v letošním roce Prahu navštíví v srpnu Otec Dominikán z Avrillé, R.P. Marie-Laurent O.P.

Při té příležitosti bude sloužit Mši Svatou (Dominikánský ritus 1962) v kapli Nalezení sv. Kříže v Praze-Stodůlkách (odkaz na mapu viz dále) a to ve středu 21. 8. 2019 od 18:00 hodin, ve čtvrtek 22. 8. 2019 od 17:00 hodin a v sobotu 24. 8. 2019 od 10:00 hodin.

Čtvrtek 22. 8. – pátek 23. 8. 2019
Program je po oba dva dny věnován Dominikánským Terciářům T.O.P.

Sobota 24. 8. 2019
Mše Svatá pro veřejnost (Dominikánský ritus 1962) se uskuteční v 10:00 hodin.

Místo konání: Kaple sv. Kříže ve Stodůlkách

Po Mši Svaté v sobotu dopoledne bude následovat přednáška na téma Kristus Král, kam jsou všichni srdečně zváni. Překlad je zajištěn.

Otec Dominikán z Avrillé hovoří francouzsky a anglicky.

LAUS DEO BEATÆ MARIÆ ET BEATO DOMINICO

Rubriky: Aktuality | Štítky: | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Návštěva R.P. Dominikána z Avrillé v Praze v srpnu 2019

Zemřela Sr. Thérèse-Dominique T.O.P.

Requiem æternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen.

Ve 20:30 hodin v pondělí 26. listopadu 2018 v Brisbane (Austrálie) Bůh povolal sr. Thérèse-Dominique T.O.P.

Prosíme o modlitbu za zvěčnělou sestru Thérèse-Dominique T.O.P. a za její rodinu. R.I.P.

Rubriky: Aktuality, R.I.P. | Štítky: | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zemřela Sr. Thérèse-Dominique T.O.P.