Třetí řád kajícníků svatého Dominika

Dominikánský třetí Řád

Třetí řád svatého Dominika

campaign-dog→ Třetí řád Kajícníků svatého Dominika T.O.P. (PDF)

Slyšel jsem, že máte nějaký Třetí řád. Co je to « Třetí řád » ?
V každém řeholním řádu tvoří « světský » Třetí řád, jak jeho název naznačuje, třetí část Řádu (po Bratřích a Sestrách Mniškách), která je určena osobám žijícím ve světě, aby jim umožnila sdružit se s cílem žít podle ducha a spirituality toho kterého Řádu, ke kterému se připojili, a to způsobem přizpůsobeným jejich laickému stavu. Třetí světský řád Bratří Kazatelů, který odkazuje k samotnému svatému Dominikovi, se rovněž nazývá « Třetí řád Kajícníků svatého Dominika ».

Jaký je jeho cíl ?
Třetí řád má dva cíle :
– jeden všeobecný cíl, který spočívá v podporování « osobního posvěcení svých členů prostřednictvím pěstování dokonalejšího křesťanského života » (Konstituce, čl. 2) ;
– a jeden zvláštní cíl, převzatý ze zvláštního cíle celého Řádu svatého Dominika, totiž : « starat se o spásu duší prostředky přiměřenými stavu věřících, kteří žijí ve světě » (ibid.).

Tyto prostředky pomáhají terciáři postupovat snadněji, jistěji a rychleji ke křesťanské dokonalosti, po které touží, dávají mu duchovní rodinu a nechávají ho přispívat k velkému dílu šíření Víry, které svatý Dominik určil svým synům.

Jaké jsou to prostředky ?
modlitba, zvláště modlitba liturgická (Malé Hodinky k Panně Marii), modlitba a růženec Panny Marie ;
– praxe pokání a boj proti duchu světa ;
studium nauky a díla apoštolátu na obranu Víry a Církve ;
– díla bratrské lásky.

Všude tam, kde jsou organizována « bratrstva » terciářů, se kolem Otců z konventu konají pravidelná shromáždění, aby se terciáři modlili (Mše Svatá dominikánského ritu 1962, růženec, Malé Hodinky k Panně Marii), formovali v nauce, hovořili spolu a znovu se setkávali v atmosféře křesťanské soutěživosti a bratrské lásky.

Jaké jsou podmínky, abych se stal členem Třetího řádu ?
Spíše než o podmínkách bude lepší hovořit o dispozicích. Pro vstup do Třetího Řádu svatého Dominika je potřeba « upřímně chtít dosáhnout křesťanské dokonalosti », jak říká řehole (čl. 8). Nicméně řehole nenaznačuje, že člověk musí být již pokročilý na cestách duchovního života : vstup do Třetího Řádu není odměna, ale výchozí bod, pomoc, nabídnutá obyčejným křesťanům toužícím se posvětit a pracovat na spáse duší a šíření katolické pravdy.

Všichni věřící, kteří prokazují tyto vhodné dispozice, muži anebo ženy, v činné službě nebo důchodci, osoby vdané anebo svobodní, tedy mohou patřit k Třetímu Řádu Bratří Kazatelů.

Je ještě ve 21. století aktuální takový Třetí řád ?
Více než kdy jindy ! Ve skutečnosti katolická víra nebyla nikdy tolik napadána jako dnes, a to nejzáludnějšími prostředky. Přibližujeme se k časům předvídaným Naším Pánem Ježíšem Kristem : « Nalezne však Syn člověka Víru na zemi, až přijde ? » (Lk 18, 8).

Útoky proti katolické víře již nepocházejí pouze z vnějšku Církve, ale dým Satanův vnikl do Církve (Pavel VI. dixit) a vlci do ovčince.

Třetí Řád svatého Dominika, také nazývaný « Vojsko Ježíše Krista » (lat. Militia Jesu Christi, Konstituce Řádu Kazatelů, čl. 233), je malá armáda laiků ve světě, která pomáhá Řádu svatého Dominika vést dobrý boj Víry :

Je známo, že náš Řád byl již od počátků založen zvláště pro kázání a spásu duší. A proto naše studium musí směřovat zejména k tomu, abychom mohli být užiteční duši bližního. S tímto zvláštním účelem je hluboce spojená skutečnost učit a bránit pravdu katolické víry, jednak slovem ve školách, jednak četnými písemnými způsoby. (Konstituce O.P., čl. 3).

svatý Dominik káže heretikům

Svatý Dominik káže heretikům

Pro více informací se prosím obraťte na konvent Bratří Dominikánů
v la Haye-aux-Bonshommes 49240 Avrillé
FRANCIE
 

laudare_benediceere_praedicare2_little

Příspěvek byl publikován v rubrice Třetí Řád kajícníků svatého Dominika se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.