Dominikánský kalendář

Řád Bratří Dominikánů z Avrillé ve Francii

Určeno výhradně pro soukromou a nekomerční potřebu.
Copyright Dominicains Avrillé France


ORDO 2017

Svatá Růžena z Limy

1617 – 2017
Svatá Růžena z Limy
Panna T.O.P.
*1586 – †1617

 

Pro potřebu bratří a sester Třetího Řádu svatého Dominika

Couvent de la Haye aux Bonshommes
49240 Avrillé France


Nový liturgický rok stručně …

1. neděle Adventní = 27. listopad 2016
Zimní Kvatembr = 14., 16. a 17. prosince 2016
Vánoce 2016 = neděle

5. neděle po Zjevení Páně
Septuagesima = 12. únor 2017

Popeleční středa = 1. březen 2017
Jarní Kvatembr = 8., 10. a 11. břena 2017
Květná neděle = 9. duben 2017
Velký Pátek = 14. duben 2017

Velikonoce = 16. duben 2017

Nanebevstoupení Našeho Pána Ježíše Krista = 25. květen 2017

Seslání Ducha Svatého = 4. červen 2017
25 nedělí po Seslání Ducha Svatého

Letní Kvatembr = 7., 9. a 10. června 2017

Nanebevzetí Panny Marie = úterý

Podzimní Kvatembr = 20., 22. a 23. září 2017

Všichni Svatí = středa

   *  *  *  *  *

Neposkvrněné Početí Panny Marie 2017 = pátek

Svatý Tomáš Akvinský = úterý

Svatá Kateřina Sienská = neděle

Svatý Dominik = pátek

Panna Maria Růžencová = sobota

Všech Svatých dominikánského Řádu = neděle 12. listopadu 2017


Povinné svátky : Kodex církevního práva z roku 1917 zmiňuje 10 povinných svátků : Vánoce, Obřezání Páně, Zjevení Páně, Svatého Josefa, Nanebevstoupení Páně, Svatého Petra a svatého Pavla, Boží Tělo, Nanebevzetí Panny Marie, Všech Svatých a Neposkvrněného Početí Panny Marie.


CIC 1917 Can. 1247. §1.

Dies festi sub præcepto in universa Ecclesia sunt tantum: Omnes et  singuli  dies dominici,  festa  Nativitatis,  Circumcisionis,  Epiphaniæ,  Ascensionis  et sanctissimi Corporis   Christi, Immaculatæ   Conceptionis   et   Assumptionis   Almæ   Genitricis Dei Mariæ, sancti Ioseph eius sponsi, Beatorum Petri et  Pauli Apostolorum, Omnium denique Sanctorum.


V České republice jsou – Bohužel – zredukovány na 2 : slavnost Narození Ježíše Krista 25. 12. a slavnost Panny Marie, Matky Boží 1. 1.

Výše uvedený výčet svátků uvádí sice i CIC 1983 in Can. 1246, ovšem již v § 2 tohoto kánonu můžeme číst následující: “Biskupská konference může po předchozím schválení Apoštolským stolcem některé ze zasvěcených svátků zrušit nebo přeložit na neděli.” Na základě pravomoci takto jí svěřené rozhodla ČBK omezit počet zasvěcených svátků pro církev v České republice na dva – slavnosti Narození Páně (25. 12.) a Matky Boží Panny Marie (1. 1.); stalo se tak proto, že tyto dny jsou v ČR dny pracovního klidu, proto je pro katolické křesťany snazší splnit tuto povinnost.


Všichni Svatí Řádu Bratří Kazatelů


KVĚTEN 2017

1. Sv. JOSEF DĚLNÍK, Snoubenec Přesvaté Panny Marie, 1°cl.
2. Sv. Atanáš ep.c.doct., 3°cl.
3. Mše Svatá z férie, F.4°cl.
xx Mem. Svv. Alexandra, Evencia a Theodula m.
4. Sv. Monika vid., 3°cl.
5. Sv. Pius V. Papež c.OP 1504-1572, 2°cl. / 1. pá
6. Panna Maria v sobotu, F.4°cl. / 1. so
7. III. neděle po Velikonocích, 2°cl.
8. Blahoslavená Panna Maria Prostřednice všech milostí, 3°cl.
9. Sv. Řehoř Naziánský ep.c.doct., 3°cl.
10. Sv. Antonín arcibiskup z Florencie, c.OP 1389-1459, 2°cl.
xxxMem. Svv. Gordiana a Epimacha m.
11. Svv. Filip a Jakub Apoštolové, 2°cl.
12. Mše Svatá z férie, F.4°cl.
xxxMem. Svv. Nerea, Achillea a Pankráce m.
13. Panna Maria v sobotu, F.4°cl.
14. IV. neděle po Velikonocích, 2°cl.
xxxSlavnost svaté Johanky z Arku v.m.
15. Sv. Jean-Baptiste de la Salle c., 3°cl.
16. Mše Svatá z férie, F.4°cl.
17. Mše Svatá z férie, F.4°cl.
18. Sv. Venant m., 3°cl.
19. Sv. Petr Celestin Papež c., 3°cl.
20. Panny Marie v sobotu, F.4°cl.
21. V. neděle po Velikonocích, 2°cl.
22. Mše Svatá z férie, F.4°cl.
23. Mše Svatá z férie, F.4°cl.
24. Vigilie Nanebevstoupení Našeho Pána Ježíše Krista, 2°cl.
xxxPřenesení ostatků Našeho Blahoslaveného Otce svatého Dominika v roce 1233
25. NANEBEVSTOUPENÍ Našeho Pána Ježíše Krista, 1°cl.
26. Sv. Filip Neri c., 3°cl.
27. Sv. Beda Ctihodný c.doct., 3°cl.
28. Neděle v oktávu Nanebevstoupení, 2°cl.
xxxPo kompletáři se zpívá O spem miram s Alleluia
29. Mše Svatá z férie, F.4°cl.
xxxMem. bl. Guillaume Arnaud a druhů m.OP +1242
30. Sv. Johanka z Arku v.m., 2°cl.
31. Svátek Panny Marie Královny, 2°cl.
xxxMem. sv. Petronily v.


POUŽITÉ ZKRATKY

cl. = classis – třída

diac. = diaconus – Jáhen
p. = pater – Kněz
ab. = abbas – Opat
ep. = episcopus – Biskup
archep. = archiepiscopus – Arcibiskup
v. = virgo – Panna
vid. = vidua – Vdova
c. = confessor – Vyznavač
m. = martyr – Mučedník
erem. = eremita – Poustevník

doct. = doctor Ecclesiæ – Učitel Církve

Comm. commemoratio – Připomínka
Mem.  = memoria – Památka

P = půst újmy
A = půst od masa
PA = přísný půst (půst újmy a zároveň půst od masa)

Ind. plen. = Indulgentia plenaria – Plnomocné odpustky
Ind. part. = Indulgentia partialis – Částečné odpustky
Ind. plen. def. = Indulgentia plenaria pro defunctis – Plnomocné odpustky jen pro zemřelé, spojené s návštěvou hřbitova a modlitbou tam za ně. (1. – 8. 11.).

N.B. : Nepřihlížíme k novým svátkům a prefacím, zavedeným od zavedení misálu papeže Pavla VI., abychom se nedostali do nutnosti volit mezi nimi a neupadli tak do svévole.

Pozn. překl. :
Z praktických důvodů byly francouzské zkratky přeloženy do zkratek latinských. Zdá se to být lepší řešení, než tvořit české zkratky, které nejsou univerzální.