Mezinárodní pěší pouť katolické Tradice Warszawa – Czestochowa (Jasna Gora)

Mezinárodní pěší pouť katolické Tradice Warszawa – Czestochowa (Jasna Gora) 4. 8. – 14. 8. 2018

Motto: Blahoslavená Panna Maria – Královna Polska

Mezinárodní pěší pouť katolické Tradice Warszawa – Czestochowa A.D. 2015

Pouť trvá od 4. 8. (svatého Dominika, Vyznavače) do 14. 8. 2018 (Vigilie Nanebevzetí Blahoslavené Panny Marie). Zakončení pouti se uskuteční v Czestochowe dne 15. 8. 2018 (Nanebevzetí Blahoslavené Panny Marie) slavnou Mší Svatou všech dob (Missa Tridentina Ritus 1962).

Jde o kající pouť, kde má každý účastník usilovat o modlitbu a osobní oběti.

Každý den ráno je minimálně jedna Mše Svatá všech dob (“Tridentská Mše” Ritus 1962), na pouti je vždy osobně přítomen minimálně jeden kněz FSSPX. Každý den začíná daný úsek cesty společnou modlitbou Hodinek k Neposkvrněnému Početí Blahoslavené Panny Marie (polsky). Denně modlitba celého Svatého Růžence (dopoledne – Růženec radostný, v poledne – Růženec bolestný, odpoledne – Růženec slavný), žádný tzv. “růženec světla”. Dále je denně v 15:00 hodin modlitba Korunky k Božímu Milosrdenství (ctihodná sestra Faustyna Kowalska) a před příchodem na místo noclehu “Te Deum” (polsky). Denně jsou rovněž přednášky (polsky), možnost svaté zpovědi a duchovního rozhovoru, denně 1 hodina silencium (chůze v naprostém tichu, aby každý poutník měl čas a prostor pro osobní modlitbu, rozjímání atd.). Během cesty se zpívají polské nábožné písně, Litanie k Srdci Ježíšovu (latinsky), Loretánské Litanie (latinsky), Litanie ke svatému Josefovi (latinsky) a Litanie ke Všem Svatým (latinsky).

Denně se jde přibližně 22-36 km, ovšem většinou se vychází z místa noclehu až v 8:30 hodin (několikrát až v 9:30 hodin) s výjimkou posledního dne pouti (6:00 hodin) a na místo noclehu se obvykle přichází mezi 19:00-20:30 hodinou. Rychlost chůze – velmi svižná (4-5km/h). Na trase pouti jsou dopoledne i odpoledne přestávky (včetně oběda a přestávky na oběd), většinou trvají 30 minut (s přednáškou 90 minut); pokud však už někdo nemůže dál jít, tak to na přestávce nahlásí a sveze se autem s polní kuchyní (tam je třeba pomoci s přípravou jídla, pohlídat děti anebo se pomodlit Svatý Růženec atd.). Trasa vede asfaltovými silnicemi (často velmi frekventovanými) přes lesy a hájky až po polní cesty a kolem bažin. Celkem je to 291 km, tedy jako vzdálenost z Prahy do Brna.

Poutník je povinen během pouti zachovávat Poutnický řád a samozřejmě osobně odpovídá za jakékoli škody, kterých se dopustí on anebo osoby jemu svěřené (děti, mladiství). Při přihlášení se na pouť poutník potvrzuje, že se seznámil s Poutnickým řádem a zavazuje se ho dodržovat (viz dále odkaz na online elektronický formulář pro zápis). Rovněž při přihlášení nezletilých osob na pouť si musí rodiče (popř. osoby, které nezletilé s sebou berou) přečíst a vyplnit Potvrzení o souhlasu s účastí dítěte na pouti a předat jej do rukou organizátorům pouti v den začátku pouti anebo v den, kdy se nezletilé osoby připojí k pouti.

S sebou je třeba hlavně dobré boty – pořádně rozchozené (dvoje! – pro případ deště), pláštěnku, stan, příruční zavazadlo (batoh, který poutník nese celý den – jídelní náčiní, hrnek, nádobu na pitnou vodu (třeba plastovou láhev), léky, Růženec a pláštěnka, popř. hygienické potřeby). Hlavní zavazadlo (kufr) a stan celý den převáží služba transportu zavazadel, takže je poutník nemusí nosit s sebou (na rozdíl od mezinárodní pouti Chartres – Paris, popřípadě Paris – Chartres). Na pouti je samozřejmě přítomen i lékař a zdravotník.

Jídlo je zajištěno třikrát denně (snídaně – oběd – večeře). Během pouti je několik přestávek s pohoštěním od polských katolíků, kteří poutníky prosí o modlitby za ně a za jejich rodiny, aby jejich úmysly donesli Panně Marii – Královně Polska na Jasnou Horu, když oni sami se osobně pouti nemohou zúčastnit například kvůli pracím v zemědělství.

Materiály v polštině ke stažení ve formátu PDF:

Zapisy – Miedzynarodowa Pielgrzymka Warszawa – Jasna Gora 2018

Regulamin – Miedzynarodowa Pielgrzymka Warzsawa – Jasna Gora 2018

Poradnik Pielgrzyma – Miedzynarodowa Pielgrzymka Warszawa – Jasna Gora 2018

Online internetový formulář pro zápis na uvedenou pouť viz zde

Pokud si dobře pamatuji, zápisy by měly být uskutečněny do 31. července b.r.

Zdroj: web Mezinárodní pěší pouti katolické Tradice Warszawa – Jasna Góra

Bohužel na některých PC zmíněný web nefunguje korektně, proto přidávám výše uvedené PDF s konkrétními informacemi o pouti, poutnickém řádu a průvodce poutníka.

Několik videí z této pouti Warszawa – Czestochowa (Jasna Gora) A.D. 2015


Začátek pouti – vyjití z Warszawy (Polsko)


Polská píseň “Vítej, Královno Svatého Růžence”


Polská píseň “Jak je šťastné celé Polsko”


Polská píseň “Odedávna Tys Královnou Polska”

This entry was posted in Aktuality and tagged . Bookmark the permalink.